Buiktyfus

Wat is het?

Wat is het?

Buiktyfus is een besmettelijke darmziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie. Deze bacterie zit in ontlasting, urine en bloed van mensen die besmet zijn. De ziekte komt voornamelijk voor in Afrika, Azië, Centraal - en Zuid-Amerika, in het bijzonder in landen waar drinkwater en afvalwater niet goed gescheiden worden. In Nederland komt de ziekte weinig voor. Men kan erg ziek worden van buiktyfus en men kan eraan overlijden. 

Ziekteverschijnselen kunnen zijn:
  • (langzaam hoger wordende) koorts
  • hoofdpijn
  • buikpijn
  • verminderde eetlust
  • (in het begin) verstopping, (soms) gevolgd door diarree
  • versuffing (later)
  • rode vlekken op de huid van de buik (later)
Hoe loopt u het op?

Hoe loopt u het op?

Iedereen kan buiktyfus oplopen. Risico loopt u voornamelijk als u gebieden bezoekt die niet schoon zijn en waar drinkwater en afvalwater niet goed worden gescheiden.  U loopt extra risico als u een medicijn tegen maagzuur gebruikt of een chronische darmziekte heeft. De bacterie kan u oplopen door besmet eten en drinken. Ook kan de bacterie in uw mond terecht komen doordat u oppervlaktes of spullen aangeraakt heeft die een besmet persoon eerder aangeraakt heeft en vervolgens de bacterie via uw handen uw mond bereikt. Zolang de bacterie in de ontlasting van de zieke zit kunnen anderen besmet raken, ook als de klachten al over zijn. Iemand kan anderen besmetten 2 tot 4 weken na het begin van de klachten (kan ook langer zijn). De tijd tussen besmet raken en ziek worden is ongeveer 8 tot 14 dagen. 
Hoe voorkomt u het?

Hoe voorkomt u het?

U kunt besmetting door de bacterie die buiktyfus veroorzaakt verkleinen door zeer strenge hygiënische maatregelen te nemen, met name wat betreft handen, water, voedsel en toiletbezoek.

Ook door u te laten vaccineren tegen buiktyfus verkleint u het risico op besmetting. Deze vaccinatie biedt maximaal 3 jaar bescherming. Vaccinatie beschermt niet 100%. De vaccinatie tegen buiktyfus dient u minimaal twee weken voor aankomst op uw reisbestemming te krijgen.

Naast de omstandigheden op uw bestemming, zijn uw persoonlijke situatie en reisplannen variabelen die van doorslaggevende invloed zijn op de voorbereidingen die u kan dan wel verplicht bent te nemen voor u op reis gaat. Bij Amsterdam Travel Clinic kunt u terecht voor een deskundig reizigersgeneeskundig advies en bovengenoemde vaccinatie. De vaccinatie hebben wij op voorraad.
Bovenstaande beschrijving is slechts een algemene, beknopte en eenvoudige weergave en dient uitsluitend ter informatie. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Een persoonlijk advies vindt uitsluitend plaats tijdens een consult met de speciaal daartoe opgeleide Erkend Arts Reizigersadvisering of Assistent Reizigersadvisering.

Search